เกี่ยวกับ โจโจ โกเบ อาร์ตแกลเลอรี่ (สตูดิโอ) โจโจ โกเบ อาร์ตแกลเลอรี่ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มมาจากการรวมตัวกันของสมาชิก 5 คน ที่มีความหลากหลายทางอาชีพ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ความชอบในศิลปะ ซึ่งมีหนึ่งในสมาชิกเป็นส่วนสำคัญของการก่อตั้งและเป็นผู้ขับเคลื่อนวงการศิลปะภาพพิมพ์ในเชียงใหม่ คือ คุณกิติก้องติลกวัฒโนทัย เป็นผู้วางโครงสร้างทั้งระบบสตูดิโอแกลเลอรี และยังได้พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มอีก 3 คน ปัจจุบัน โจโจ โกเบ เป็นทั้งสตูดิโอและแกลเลอรีที่สร้างสรรค์ จัดแสดง และจำหน่ายผลงานภาพพิมพ์สกรีน(screen-print) เป็นหลัก มีการทำงานร่วมกับศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคนิคการพิมพ์ (print makers) เป็นผู้ช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานร่วมกับศิลปินโจโจ โกเบ ยังเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะภาพพิมพ์อีกด้วย About : JOJO KOBE Art Gallery (Studio) JOJO KOBE Art Gallery was established in […]

ddmystudio

29/04/2021
1 6 7