Emptiness Exhibition

”                   “

KAMIN LERTCHAIPRASERT

EXHIBITION @JOJOKOBE / VIRTUAL REALITY / METAVERSE

2 OCT – 30 DEC 2021

”                           “

KAMIN LERTCHAIPRASERT

EXHIBITION @JOJOKOBE / VIRTUAL REALITY / METAVERSE

2 OCT – 30 DEC 2021


Virtual Reality (VR) / Metaverse / NFTs


About Exhibition

ผลงานชุด “            ” เกิดจากกระบวนการเรียนรู้และทำความเข้าใจสภาวะความว่าง โดยการศึกษาจากการอ่านการฟังและการนั่งสมาธิ ทุกเช้าศิลปินจะนั่งสมาธิจนกระทั่งรู้สึกว่าเข้าสู่สภาวะความว่าง หลังจากนั้นจะไปยังสตูดิโอ แล้วถ่ายทอดประสบการณ์นั้นออกมาเป็นผลงานศิลปะเป็นรูปทรงและถ้อยคำตัวอักษร ต่างๆผลงานชุด  “              ” แทนที่ศิลปินจะเขียนอักษร คำว่า “ความว่าง” นั้น เขากลับใช้สัญลักษณ์ “              ” (ฟันหนู) และช่องว่างตรงกลางใช้เป็นอักษรพิมพ์สีขาวเป็นชื่อของศิลปินเองซึ่งเป็นสีที่มองไม่เห็น แทนความว่างที่เป็นรูปธรรม ช่องว่างนี้ คือการว่างจากตัวตน ที่มาของผลงานชุดนี้เกิดจากความเชื่อว่าศิลปะเป็นกระบวนการในการเข้าใจความจริง เข้าใจตนเอง สังคม ธรรมชาติ ผลงานชุดนี้เคยถูกจัดนิทรรศการมาแล้ว ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส  อินทปัญโญ, นำทองแกลเลอรี่, โนวา คอนเทมโพรารี แกลเลอรี่, Chan+Hori Contemporary สิงคโปร์ ทุกสถานที่ที่นำผลงานไปจัดแสดง ส่วนใหญ่เป็นผลงานจิตรกรรม วาดเส้น และประติมากรรม

ในส่วนของโจโจ โกเบ อาร์ทแกลเลอรี่ เป็นการแสดงผลงานสรุปแนวคิด ชุด“              ” จากการบันทึกประสบการณ์ออกมาเป็นผลงานวาดเส้นมากกว่าพันชิ้น ศิลปินได้เลือกผลงานที่ประทับใจออกมาเพียง 10 ชิ้น สำหรับนำมาทำผลงานภาพพิมพ์ร่วมกับสตูดิโอภาพพิมพ์ โจโจ โกเบ เชียงใหม่  โดยครั้งนี้มีความแตกต่างในการจัดงานแสดงกับที่ผ่านมา คือการนำเสนอนิทรรศการผ่าน Virtual Reality (VR) รูปแบบเสมือนจริง จัดทำโดยคุณชานนท์ เสถียรพันธ์ ผู้มีประสบการณ์การทำภาพเสมือนจริงร่วมกับศิลปินและแกลเลอรี่ที่มีชื่อเสียงต่างๆ โดยรูปแบบนี้สามารถตอบโจทย์กับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่ไม่สามารถพบปะคนจำนวนมากเพราะCovid-19 หรือในกรณีนี้ที่สถานที่จริงไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามจินตนาการของศิลปินดังนั้นโปรแกรมนี้สามารถนำพาผู้ชมเข้าไปสู่โลกแห่งความจริงของศิลปินโดยผ่านโลกเสมือนจริง

และผลงานชุด “              ” (ความว่าง) มีการนำเสนอผลงานผ่าน NFT (Non-fungible token) โดยร่วมมือกับ คุณวัจนสินธุ์ จารุวัฒนกิตติ และจัดแสดงใน Metaverse ที่ Palette Artspace อีกด้วย

The series of works called “             ” (Emptiness) were obtained from the process of learning and trying to understand the state of emptiness via reading and meditation. Every morning, the artist would meditate until he felt he could approach the emptiness. Then, he would move to his studio and transfer his experience through art in the form of shapes and texts.

For “              ” (Emptiness), instead of writing the exact word “emptiness”, the artist used the symbol “ ” with a space in-between, and used white letters which are invisible to the eyes to write down his name. This represents the abstract form of emptiness. The space refers to the non-self and freedom from identity. The origin of this work came from the belief that art is a process of understanding the truth(Emptiness), oneself, society and nature. The series of works were exhibited at Buddhadasa Indapanno Archives, Numthong Art Space and Nova Contemporary Gallery and Chan+Hori Contemporary. The work exhibited were paintings, drawing and sculptures.

For Jojo Kobe art gallery, this exhibition is the conclusion of the concepts of “              ” (Emptiness). From more than a thousand pieces of his drawing works, the artist chose only 10 pieces of work to make printmaking with Jojo Kobe Chiangmai printing studio. This exhibition is different from the previous ones as it’s exhibited with the Virtual Reality technique. The technique is provided by Chanon Satienpan who is an expert in making VR for famous artists and galleries. This presentation style goes well with the world’s present situation in which lots of people are prohibited to gather in the same place, due to Covid-19. Also in this case, the real space cannot be changed in accordance to the artist’s imagination.

Therefore, this technique can truly bring the audiences to the artist’s real world via Virtual Reality technique. And this series was presented through NFT (Non-fungible token) in collaboration with Mr. Watjansin Jaruwattanakitti and exhibition at Palette Artspace in Metaverse as well.

Virtual Reality (VR)

by DERNDOO

About Exhibition

Metaverse

by Palette Artspace

Limited edition prints


JOJO KOBE LOCATION


JOJO KOBE Art Gallery117/12, M.2 Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50300

Tel :
084-367-7368 (Sirin)
087-179-4807 (Kittisak)